inspiration

ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ

ศิษย์เก่าวิศวะมอดินแดง ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ

วิศวะมอดินแดงร่วมแรงเชียร์ EN KKU Racing Team

เชิญชวน วิศวะ มอดินแดงทุกท่านนะคะ และรบกวนพี่น้องช่วยปชส.เพื่อความประกาศศักดาความยิ่งใหญ่เกรียงไกร ของเราชาววิศวะมอดินแดง ด้วยกันนะคะ “วิศวะมอดินแดงร่วมแรงเชียร์ EN KKU Racing Team” ลงแข่งขันรายการ Club Race Thailand 2018 สนามที่ 1 จันทบุรี