ข่าวสาร

ภาพแห่งความภาคภูมิใจแรงเลือดหมูร่วมสร้างร่วมเฉลิมฉลอง อาคาร 50 ปี

ภาพแห่งความภาคภูมิใจแรงเลือดหมูร่วมสร้างร่วมเฉลิมฉลอง อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2560[gallery…

พิธีเปิดสำนักงานใหม่ บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แวสเวิรคส์ จำกัด

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามาแสดงความยินดีกับ คุณนเรนทร จินเรือง ศิษย์เก่ารุ่น 18 ประธานขมรมจักรยาน และผู้บริจาคหลักของสมาคม ในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ บริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่น…